Niečo bližšie o autorke

Viera Čapková

"Pocity, túžby a sny, ktoré sú súčasťou jej vnútorného sveta a sentiment, ktorý zachytáva obraz, ako je západ slnka, lúč, karnevalová noc a túžba..."

Bio - timeline

60's

Prvé maľby

Prvé maľby

Od ranného veku prejavovala záujem o umenie a veľmi rada sa venovala výtvarnému umeniu. Ako každé dieťa kreslila výkresy, no neskôr hľadala v sebe dokonalosť  a preto pokračovala v osobnom vývoji, na vybudovanie základov štúdiami ľudského tela a aj štúdiami autoportrétov.

70's

Keramika

Keramika

Profesionálne začala pôsobiť  v Modre, kde sa podieľala na tvorbe známej modranskej keramiky. Okrem nákresov, štúdii modranských vzorov a maľbou voľnou rukou, taktiež ovláda kompletný proces keramickej tvorby.

80's

Reštaurátorka

Reštaurátorka

Obľuba vysokej precíznosti a detailnej práce, jej profesionálny vývoj neskôr priviedlo k reštaurovaniu historických pamiatok. Pôsobila v Štátnych Reštaurátorských Ateliéroch (dnešný „PÚ SK“), ako reštaurátorka historických pamiatkových diel a tak isto bola súčasťou tímu pri obnove a reštaurovania Grassalkovičovho paláca.

90's

Barcelona

Barcelona

V Barcelone mala profesionálny pobyt vďaka štipendiu Katalánskeho Národného Múzea („MNAC“). Dostala možnosť  reštaurovania vzácnych diel zo stredovekého (románskeho a gotického) obdobia, štátnych a súkromných kolekcií. Zažila Barcelonské olympijské obdobie a premenu mesta veľkou modernizáciou, ktoré jej prirástlo k srdcu a kde rada vždy opäť  zavíta.

2000

Tvorba

Tvorba

Pôsobenie v Barcelone a cesty španielskom taktiež majú veľký vplyv, ktorý sa odráža na neskoršej tvorbe. Nielen pestrou farebnosťou stredomorského slnečného podnebia, ale aj na viacerých tematických kolekciách s témou španielskeho folklóru.

2010

Medzinárodná účasť

Medzinárodná účasť

Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných kreatívnych workshopoch i kolektívnych výstavách z ktorých si odniesla niekoľko ocenení. Pôsobí ako lektorka výtvarného umenia a ako odborný poradca v oblasti reštaurovania historických kultúrnych pamiatok. Je aktívnou členkou umeleckej rady benefičných programov pre podporu mladých talentov na Slovensku a v Čechách. Svoje diela vystavuje na individuálnych a kolektívnych expozíciách v Španielsku, Taliansku, Nemecku, Srbsku, na Slovensku i v Čechách.

Teraz

Súčasná tvorba

Súčasná tvorba

Jej aktuálna abstraktná tvorba sa vyznačuje kombinovanou technikou na plátne. Profesionálne skúsenosti v obore reštaurovania sú badateľné i v jej súčasnej tvorbe aplikáciou zlata, ktoré obrazom dodáva osobitný charakter, lesk a štruktúru. Po technickej stránke pracuje s rozmanitými postupmi, ktoré na každom diele dotvárajú jeho atmosféru.

Tvorba

     Jej umelecká tvorba má rôznorodú tematiku: prírodné scenérie, kvety, akty, portréty, ako i figurálne línie zobrazujúce zápas ľudských vášní, ktoré zároveň dynamicky dramatizujú symbol duševnej dokonalosti. Nachádzajú sa v nej rôznorodé techniky ako sú: olejomaľba, kresba, pastel, akvarel a kombinované štýly.

Životopis

     Viera Čapková sa výtvarnej tvorbe venuje od detstva. Nadanie, talent a umeleckú zručnosť rozvíjala na Strednej umeleckej škole v Bratislave. Pokračovala štúdiom reštaurovania a konzervovania historických pamiatok na Inštitúte múzeí a galérií v Brne a v Barcelone v Museu Nacional d'Art de Catalunya. Práve tento pobyt bol rozhodujúcim medzníkom v jej živote. Poznala tvorbu veľkých umelcov a aj v jej olejomaľbách sa prejavila typická zvláštna svetelnosť a jas charakteristický pre stredozemnú oblasť.

Podľa autorkiných slov ju nadchýnala najmä štruktúra dreva, jeho farebnosť, spracovanie a úprava. Popritom sa venovala keramickej tvorbe, kde pozorovala tvárnosť hliny a využívala pestrosť  glazúry, ktorá ponúka rozmanitosť farieb.

Farby, ich sila vyjadrenia a odovzdania pocitu, ako aj línia spájajúca plochy či opisujúca realitu, umocňuje expresívnosť a tvorí charakteristickú črtu jej tvorby. Najsilnejšie sa táto orientácia prejavuje v maľbe. V nej je ukryté prežívanie skutočnosti, ktorá autorku obklopuje. Pocity, túžby a sny, ktoré tvoria súčasť jej vnútorného sveta, a nálady zachytáva na obrazoch ako západy slnka, lúče, karneval, noc a túžbu.

Na Slovensku

     Pracovala na rôznych kolektívnych reštaurátorských akciách ako reštaurátorka. Tieto reštaurátorské práce boli zamerané na záchranu a uchovanie historických pamiatok a diel našich predkov, nachádzali sa medzi nimi napr. barokové a gotické oltáre, nástenné maľby (napr. Grassalkovičov palác, objekt Bratislavského hradu).


V zahraničí

     Reštaurovanie historických pamiatok v zahraničí obohatilo jej prácu rôznorodosťou štýlu predmetov a materiálov (tablá, obrazy, ikony, textil, porcelán, keramika, nábytok).

PhDr. Magdaléna Janotová  
 • ART VER - AGENCY
 • IČO:    40231054
 • DIČ:    1048250412
 • Ševčenkova 9
 • 85101
 • BRATISLAVA
 • SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Chceli by ste odberať  novinky, alebo zúčastniť  sa vernisáže? Prihláste sa.

Musíte súhlasiť pred odoslaním.

ArtVer Shop Powered by PayPal

 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • PayPal • ArtVer | © Copyright